perjantai 23. tammikuuta 2015

Vain Pisaako kauppaamme?

Maailmassa on paljon osaamisen ja kouluttautumisen tarpeita, joihin Suomesta löytyisi ratkaisuja. Huipputasoisen perusopetuksen ja korkeakoulututkintojen lisäksi ammatillisella koulutuksella on kaupattavaa, vaikka se ei olekaan brändi saksalaisen oppisopimuksen tapaan.

Osaamiskaupassa on kyse erinomaisuuden myymisestä ja ostamisesta. Meidän on tunnistettava keskeinen ydin kaupan olevasta koulutuksesta ja tuotteistettava se. Ammatillisessa koulutuksessa se voi olla esim. tutkintoon johtavaa koulutusta, yrittäjyyskoulutusta, työelämän kanssa laadittuja osaamiseen perustuvat tutkinnot tai ohjatun työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhdistelmä työpaikoilla.

Tuotteemme ovat kiinnostavia, jos ne ovat käytännössä testattuja, maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia ja paikallisiin olosuhteisiin sovitettavia.

Suomalainen koulutusinnovaatio löytyy ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. 20-vuotiaat näyttötutkintomme valmistavine koulutuksineen ovat keino tunnustaa ja kehittää aikuisten osaamista, jolle voisi olla kysyntää esimerkiksi siirtotyövoimaan perustuvissa talouksissa - valtioissa, toimialoilla tai yrityksissä. Asiakkaita voi löytyä myös opetushallintojen ulkopuolelta.

Ammatillinen koulutus voi tukea myös ulkomailla toimivia suomalaisyrityksiä henkilöstön osaamistarpeiden tunnistamisessa ja koulutuksen järjestämisessä. Tuolloin meidän on osattava sovittaa kotimaassa kehitetyt toimintatavat asiakkaan tarpeisiin ja olosuhteisiin.

Osaamisliiketoimintaan kuuluu myös maahantuonti, ei pelkkä vienti. Näin voimme saada osaamista, jota täältä puuttuu. Suomalaiset eivät ole kansainvälisessä kärjessä oppimisteknologioissa tai osaamisen testaamisessa. Kansainvälisille markkinoille suunnattavan oppimispelit on aina tehtävä englanniksi tai jollain muulla isolla kielellä.

Emme vie Suomea

Suomi on hyvin erikoinen maa. Olemme keskitetyn ja hajautetun hallinnon yhdistävä kansalaisyhteiskunta, jossa korruptio on vähäistä. Tällaisia luottamukseen perustuvia maita ei maailmassa ole montaa.  Kääntöpuolena ovat rakenteet ja normit, joiden varaan koulutuspalvelutkin on rakennettu. Olemme hyviä luomaan ja myös noudattamaan sääntöjä, mikä usein johtaa byrokratiaan. Sitä emme halua viedä.

Ammatillinen koulutus haluaa kilpailla tasaveroisesti koulutusmarkkinoilla. Tämä edellyttää mahdollisuutta myydä tutkintoon johtavaa koulutusta ja koulutuksen tuotteistamisen esteiden poistamista. AMKE esittää, että viennin esteiden purkamisessa huomioidaan myös ammatillinen koulutus.1 kommentti: